Menü
Sepetim
     199 TL ve Üzeri Alış Verişlerde Kargo Ücretsiz  Alışverişe Başla!

Satış Politikası

TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

Green Dükkan ve GreenDukkan.com

Site: www.greendukkan.com domain adına sahip internet sitesi.

Ziyaretçi: Siteyi kullanan tüm kullanıcı ve müşterilerin genel tanımıdır.

Kullanım Koşulları: Burada düzenlenen ve zaman zaman uğrayabileceği değişikliklerle birlikte Web Sitesi’nin tabi olduğu kullanım koşulları ile Gizlilik Politikası’na ilişkin düzenlemelerdir.

Gizlilik Politikası: Kullanım Koşulları altında düzenlenen, gizliliğe ilişkin düzenlemelerdir.

MADDELER

1. Gizlilik:

Girmiş olduğunuz web sitesi, green dükkan tarafından işletilmektedir. GreenDukkan.com Gizlilik Politikası size ait verilerin green dükkan tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. greendukkan.com, internet sayfası, mobil uygulamaları veya diğer elektronik iletişim ve satış kanalları aracılığıyla greendukkan.com’a kişisel verilerini ileten ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı ve bu verileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağını taahhüt etmektedir.

Web sitemiz, siteyi ziyaret eden kullanıcıların ip adresleri, internet tarayıcı tipi, erişim zamanları gibi log bilgilerini toplamakta ve (ziyaretçi sayısını tespit eden) web işaretçileri ve çerezler (cookies) kullanmaktadır.

GreenDukkan.com, ziyaretçileri tarafından sitemize green dükkan ulan kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da burada belirtilen haller dışında başka şekilde kullandırmaz. Site, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan GreenDukkan.com sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili green dükkan personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. green dükkan, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler green dükkan tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. İşbu internet sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarını her kullanışınızda green dükkan’ın Gizlilik Politikasını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitesini veya mobil uygulamalarını kullanmakla green dükkan’ın Gizlilik Politikasını değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Siteye erişerek ve kullanarak Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer site koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekir. Siteye eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca, GreenDukkan.com internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Green Dükkan tarafından Green Dükkan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda greendukkan.com’a izin vermiş olmaktasınız.

2. Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler:

Sitemiz ziyaret edildiğinde, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı aşağıda belirtilmiştir.

Sitemizi ve sistemimizi yönetmek, korumak ve geliştirmek; Site ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak; Green dükkan ucu sorunlarını teşhis etmek; Site kullanımına ilişkin toplanan istatistikleri derlemek; Sitemize ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak;

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması :

Green dükkan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultu green dükkan da veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve bu kapsamda, kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca green dükkan veya green dükkan adına işlem yapan veri sorumlusu tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenebilmektedir.

Green dükkan, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz, ürün sipariş bilgileriniz, kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz, internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim kanallarını kullanımınıza ait bilgileriniz, ürün veya hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz gibi ileteceğiniz Kişisel Veriler, yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultu green dükkan da kullanılacaktır.

GreenDukkan.com ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerin korunması amacıyla, gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Söz konusu Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanacak ve işlenecektir:

·         İlginizi çekebileceğini düşünülen ürünler ve/veya hizmetler ile ilgili size bilgi ve/veya teklif göndermek,

·         İnternet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim ve satış kanallarını ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kanallarını size özgü hale getirmek,

·         Ürünleri ve hizmetleri ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

·         Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla green dükkan ile paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

·         Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi bilgilendirecek içerikleri oluşturmak ve sizinle paylaşmak,

·         Veri analizi, güvenlik, test, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,

·         Satın aldığınız, talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler ya da bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,

·         İlginizi çekebilecek, tanıtım, duyuru ve fırsatları paylaşmak,

Söz konusu bilgiler, green dükkan Grup çatısı altında diğer şirketlerle, iş ortaklarıyla, çalışanlara, hizmet ve sevkiyat sağlayıcılarıyla paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Green Dükkan olarak durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

·        Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimizle, Green Dükkan ve GreenDukkan.com,

·        Hissedarlarımıza,

·        Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman Green Dükkan’na başvurarak:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlu Green Dükkan’a Başvuru

Yukarıda yer verilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak Büyükdere Caddesi No:209 Tekfen Tower Kat:8 Levent/İSTANBUL adresine veya info@greendukkan.com e-posta adresinden iletebilirsiniz.

İlgili mevzuat gereğince başvurularınızda;

i. Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imzanız,

ii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğu, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

iii. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

iv. Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

v. Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultu green dükkan da, tamamen ya da kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, dijital, elektronik ya da yazılı yöntemlerle ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının, (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında toplanmaktadır.

4. Çerezler (Cookies):

Cookiler, internet ağ green dükkan ucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve green dükkan ucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde site, bilgisayarınıza "cookie" gönderir Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Green dükkan, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olur green dükkan uz. Cookie´leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

5. Data Güvenliği:

Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen Green dükkan, kişisel bilgilerin Green dükkan sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Green dükkan’ın on-line servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

6. Çocukların güvenliği:

GreenDukkan.com, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

7. Bağlantılar:

Bu site, içeriği green dükkan tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu Kullanım Koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden green dükkan sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Green dükkan  sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Green dükkan’ın izni olmadan green dükkan  ya da olmasın greendukkan.com sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Green Dükkan’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, Green Dükkan sisteminin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacağından bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

8. Web sitesi kullanım Koşulları:

Bu web sitesinin telif hakları green dükkan ve greendukkan.com’ma aittir. Kullanıcıların kişisel bilgi edinmesi ve ürün tanıtımları amacıyla siteye internet yoluyla erişim hakkı tanınmıştır. Bu web sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, Green dükkan’ın yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu web sitesinden yapılacak alıntılar, "Green dükkan ve greendukkan.com’a aittir" ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır. Bu web sitesinde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen gösterilmektedir. Ancak, Green dükkan, bu sitedeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesi üzerinde kamuya açık olmayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve programları kullanması suç teşkil etmektedir. Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi, kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir. Green dükkan, bu web sayfasında belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyuru green dükkan da bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

9. Kullanım Koşullarında Değişiklikler:

GreenDukkan.com, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

GreenDukkan.com Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

 

Çerezler
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.